Home
 

  
 

 وحدت معیار وطنپرستی وضامن پیروزی است

سالها   شمع  وفا  ا فرو ختیم            گرچه   بر داغ   جفا ها  سو  ختیم 

آبد  یده  تا شد یم و  پخته جوش          در اصول همگرایی  سخت  کو ش

 هرکه خواهد بروطن خدمت کند         با هم اند  یشان  خود   وحد ت  کند

<<
 
 
 

               پناهندگی حق است یا تحفه

تاکی زوطن دور ومسافر بودن     در کشور بیگانه مهاجر بودن

برخیز بکن  نظم  عدالت بر پا      فریاد رس  نوای خاطر بودن

 با وجودیکه انسان ها بخاطر دوری از خطر وحوادث راه مهاجرت را درپیش گرفته تا به نقطه امنی رسیده وآرامش نسبی خود را دریابند، ولی طوریکه دیده میشود مهاجرت  دشوار ترین سختی ها  در زندگی  انسان به حساب می آید .

>>>

 

جلسه کمیته اجرائیه توحید وانسجام حزب واحد تدویر یافت


لطفآ اینجا را کلیک کنید

 


 

 

گرامی وجاویدان باد نام وخاطره تابناک زنده یاد ببرک کارمل بزرگ مرد تاریخ ورهبر واقعی زحمتکشان افغانستان .

غروبت روشن ازروزاست ای خورشید آزادی

فروغ خاطرت در کوی  دل  پیوسته  جا  دارد

>>>


 

چهارمین سالروز وفات زنده یاد محمود بریالی را گرامی میداریم

رفیق من رفیق ما رفیق دی وفردا ها

رفیق راه آزادی وپرچم دار جنبش ها
>>>

 

                              خسته دلان

ای دل زحال خسته دلان بی خبرمباش    در کارهای  خیر جهان بی اثر  مباش

در تنگنای  حادثه  زار و زبون  مشو    اندیشه خطر  مکن  و بی  خطر مباش
>>>


 

نشانه هایی از تاریخ

 یاد داشت هذا ( روز های مهم در مسیر تاریخ)  ویاد داشت های دست داشته خویش، با توجه به تقویم جدید وبا در نظر داشت تغیرات در تاریخ اعیاد ودیگر >>>

 


 

                       رنج بی پا یان

دریغا  رنج  بی  پایان کشیدن     دریغا   در پیء  دونان دویدن

دریغا زیستن در کوی غربت      که عمری در غریبی آرمیدن


 

  صلح را با صلح خواهان میتوان تامین کرد

مادامیکه استعمارپیر،دربرابرخلقهای بپاخواسته وجنبش های آزادی خوهانه ودموکراتیک تاب مقاومت خود را از دست داد....>>>
 

                     نیرنگ نوت

یکزمانی پیش  دریک  بار گاه      نوت  زیور یافت با تصویر شاه

گفته شد که رسم بوداییست این      صورت اندر نوت باشد ضد دین
>>>


 

               کودکان آسیب پذیر ترین قشر جامعه

 

کودک   نهال    گلشن    امید     های ماست                         

کودک  فروغ   جلوه    اندیشه    های ماست

با  کود کان  به  چشم   حقارت   نظر  مکن

کودک    پل   روابط     آینده    های  ماست   

>>> 
                   

وحدت

اولین معیار آزادیء انسان  وحدت است        قدرت رزمندهء میهن پرستان وحدت است

در قبال  آرزو  های    بزرگ    میهنی       اولین  دستور  کار همگرایان وحدت است

رهبرفرزانهء مردم چنین فرموده بود      که نخستین شرط پیروزی مایان وحدت است

>>> 

عید قربان در ماتم قربانیان بیگناه میگذرد .

ندارد عید قربان لذت و شادی غریبان را     که قربانی شود در ویش ،عید از اغنیا باشد

همیشه خون مظلو مان بود آماج   قربانی     جنایت اجر می بارد گرین حال و هوا باشد

دلاشکوه مکن هردم که دررنجش میسوزی   که مفت خوا ران معذورازنوا وبی نوا باشد

گدا درخون نشسته و غنی در سفره رنگین   محرم به ازین عیدی که مردم در عزا باشد

<<<  

زبان مظهر همبسته گیست

 

ندانم  بجا  است   یا نا  بجا ست        قضا وت بکار بزرگان خطاست

بکار   بزر گان مر انیست  کار       که   هر چند   دل را نگیرد قرار

>>>   


 

 

وحدت ملی خونبهای مردم است

آزاده دل ، آن  نیست که توهیم شود      خاکش ، لب نان نیست  که تقسیم  شود

میراث    کبیر   آریا   نای  بزرگ       چون ریگ روان نیست  که تسهیم شود


      >>> 

من انسانم من انسانم 

من از افغانستان و زادۀ این کوه ودامانم

ولی قبل از همه انسانم و فرزند انسانم

یکی خواند مرا پشتون دگر گوید مرا تاجیک

نه پشتونم نه تاجیک نی هزاره ، بلکه انسانم
>>>

 

صلح عادلانه زیبا ترین بهای زندگیست


پیش از آنکه صلح را مورد بحث قرار دهیم بهتر است به ردیابی وریشه های جنگ بپردازیم که جنگ چیست ومنشه اصلی آن کدام است .آنگاه میتوان ارزشمندی های صلح را بر سکوی والای اندیشه قرارداد . بزرگان واندیشمندان با بیان روشن این  موارد پرده

>>> 
 


 
  Heute waren schon 15 Besucher (17 Hits) hier!